fbpx

Sveti Trivun i orezivanje vinograda

Srpska pravoslavna crkva proslavlja 14. februar praznik svetog Trivuna, koji se u narodu slavi kao zaštitnik mnogih zanata, pre svega vinogradarskog, ali i bračne ljubavi i vernosti. Kult Svetog Trifuna veoma je razvijen u srpskim krajevima, a slave ga posebno vinogradari, dok ga svojim zaštitnikom smatraju i gostioničari. Vinogradari na dan Svetog Trifuna idu u vinograde, orezuju lozu i vinom zalivaju čokote, da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu posle dugog zimskog perioda, pa da počne bujati u proleće koje se već počinje primicati.

OREZIVANJE VINOGRADA ILI REZIDBA VINOVE LOZE predstavlja jednu osnovnu i zaista važnu amplotehničku meru koja se redovno obavlja u vinogradima širom sveta.

Na samom početku gajenja vinove loze uvidelo se da one biljke kojima su životinje prekratile lastare bolje rađaju i daju krupnije i kvalitetnije grožđe. Zbog toga je uvedeno orezivanje vinove loze (rezidba) kao prva mera pri gajenju loze. U doba Rimskog carstva bilo je dozvoljeno da se za crkvene obrede koristi samo vino iz orezanih vinograda, jer je bilo boljeg kvaliteta.

Svake godine, nakon stupanja čokota u puno rodnost, obavlja se osnovno orezivanje vinove loze iliti zrela rezidba. Sve zarad ostavljanja određenog broja okaca iz kojih će se razviti novi rodni lastari. U zavisnosti od bioloških osobenosti gajenih sorti, uzgojnog oblika i potrebnog stepena opterećenja čokota rodnim okcima, primenjuje se kratka, duga ili mešovita rezidba.

Pri orezivanju vinove loze je neophodno vršiti stalnu regeneraciju i podmlađivanje čokota. Zbog toga se svake godine sa čokota uklanjaju izduženi, deformisani I neaktivni delovi stabla.

Orezivanje vinove loze

 

Osnovni ciljevi rezidbe su:

  • Obrazovanje osnovnog oblika stable u mladim vinogradima
  • Održavanje obrazovanog stabla u dugom periodu rodnosti čokota, kako bi svi njegovi delovi bili zdravi, a svi organi loze pravilno raspoređeni u prostoru
  • Normiranje broja okaca, lastara i grozdova na čokotu
  • Regulisanje rastenja i rodnosti, uspostavljanje i održavanje pravilnog odnosa između vegetativnog razvoja i visine prinosa
  • Regulisanje kvaliteta grožđa, uspostavljanje pravilnog odnosa između visine prinosa, zrelosti i kvaliteta grožđa
  • Regenerisanje starih i deformisanih stabala u cilju podmlađivanja čokota
  • Uklanjanje suvih i ogoljenih delova stabla, kao i delova koji su oštećeni pod dejstvom grada, jakih mrazeva i mehaničkih povreda od mašina

U rodnim vinogradima rezidba na zrelo se obavlja u periodu mirovanja loze, od opadanja lišća u jesen, do bubrenja okaca u proleće naredne godine. Vreme rezidbe zavisi od klimatskih uslova u pojedinim vinogradarskim reonima.

 


Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Blog
126
https://pedja.online

Ljubitelj vina sa željom da ispromoviše vinarije i vinske podrume kroz jedinstven portal. Sommelier u pokušaju. Po struci IT inženjer, front-end developer, SEO i marketing analist. Growth Hacker. Vlasnik agencije za IT konsalting. Digitalni kreativac zaljubljen u vinski svet.

Pridruži se priči...

Menu Title